Kontakt

ul. Leśna 5, Rozgarty, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 678 03 30, 56 674 36 20 do 22
e-mail: matbud1@matbud-torun.pl

Piotr Orzechowski - Kierownik
tel. kom. 607 800 733
e-mail: orzechowskip@matbud-torun.pl

Dariusz Pudło - Z-ca Kierownika
tel. kom. 601 172 222
e-mail: pudlod@matbud-torun.pl

Marcin Hartwich - Spec. ds. Handlowych
tel. kom. 693 140 044
e-mail: hartwichm@matbud-torun.pl

Joanna Małkiewicz - Spec. ds. Handlowych
tel. kom. 601 141 244
e-mail: malkiewiczj@matbud-torun.pl

Maciej Brukarzewicz - Spec. ds. Handlowych
tel. kom. 603 103 231
e-mail: brukarzewiczm@matbud-torun.pl

Mateusz Wykrotka - Spec. ds. Handlowych
tel. kom. 601 141 544
e-mail: wykrotkam@matbud-torun.pl

Edyta Wolsza - Kontroler ds. Obr. Gosp.
tel. 56 678 03 30
e-mail: dahme@matbud-torun.pl

Mirosław Rutkowski - Kierownik Magazynu
tel. kom.607 828 844
e-mail: rutkowskim@matbud-torun.pl